Preise

Studio Classic

Preise Sommer 2022 und Winter 2021/2022

ZEITRAUM/SAISON MIETPREIS PRO TAG MIETPREIS PRO WOCHE

09.07.22-20.08.22

83.- CHF

581.- CHF 

25.06.22 - 09.07.22

20.08.22 - 03.09.22

73.- CHF

511.- CHF

04.06.22 - 25.06.22

03.09.22 - 01.10.22

69.- CHF

483.- CHF

23.04.22 - 04.06.22

01.10.22 - 30.11.22

68.- CHF 476.- CHF

27.12.21 - 08.01.22

103.- CHF

721.- CHF

18.12.21 - 27.12.21

96.- CHF

672.- CHF

29.01.22 - 05.03.22

77.- CHF 539.- CHF

08.01.22 - 29.01.22

05.03.22 - 23.04.22

73.- CHF 511.- CHF