Preise

Studio Classic

Preise Sommer 2023 und Winter 2022/2023

ZEITRAUM/SAISON MIETPREIS PRO TAG MIETPREIS PRO WOCHE

08.07.2023-19.08.2023

83.- CHF

582.- CHF 

24.06.2023-08.07.2023

19.08.2023-02.09.2023

73.- CHF

516.- CHF

27.05.2023-24.06.2023

02.09.2023-30.09.2023

70.- CHF

487.- CHF

15.04.2023-27.05.2023

30.09.2023-30.11.2023

67.- CHF 472.- CHF

30.12.2022-07.01.2023

103.- CHF

722.- CHF

17.12.2022-30.12.2022

11.02.2023-25.02.2023

96.- CHF

670.- CHF

28.01.2023-11.02.2023

77.- CHF 538.- CHF

 07.01.2023-28.01.2023

25.02.2023-15.04.2023

73.- CHF 509.- CHF