Preise

Studio

Preise Sommer 2022 und Winter 2021/2022

ZEITRAUM/SAISON MIETPREIS PRO TAG MIETPREIS PRO WOCHE

09.07.22-20.08.22

88.- CHF

616.- CHF 

25.06.22 - 09.07.22

20.08.22 - 03.09.22

78.- CHF

547.- CHF

04.06.22 - 25.06.22

03.09.22 - 01.10.22

74.- CHF

516.- CHF

23.04.22 - 04.06.22

01.10.22 - 30.11.22

73.- CHF 508.- CHF

27.12.21 - 08.01.22

108.- CHF 756.- CHF

18.12.21 - 27.12.21

101.- CHF 707.- CHF

29.01.22 - 05.03.22

82.- CHF 574.- CHF

08.01.22 - 29.01.22

05.03.22 - 23.04.22

78.- CHF 546.- CHF