Preise

Studio

Preise Sommer 2021 und Winter 2021/2022

ZEITRAUM/SAISON MIETPREIS PRO TAG MIETPREIS PRO WOCHE

03.07.21 - 14.08.21

85.- CHF

595.- CHF 

19.06.21 - 03.07.21

14.08.21 - 28.08.21

75.- CHF

525.- CHF

22.05.21 - 19.06.21

28.08.21 - 02.10.21

72.- CHF

504.- CHF

 17.04.21 - 22.05.21

02.10.21 - 30.11.21

71.- CHF 497.- CHF

27.12.21 - 08.01.22

108.- CHF 756.- CHF

18.12.21 - 27.12.21

101.- CHF 707.- CHF

29.01.22 - 05.03.22

82.- CHF 574.- CHF

08.01.22 - 29.01.22

05.03.22 - 23.04.22

78.- CHF 546.- CHF